Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své
osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou
osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních
údajů).

Kdo je správce?

Jsem Lukáš Guryča, bydliště Kpt. Jaroše 1192, Otrokovice, narozen 14. 12. 1981 a provozuji webovou
stránku www.mini-kurzy.cz, facebookovou stránku (rucnipracenavodyapostupy) a skupinu
(hravetvoreniaucenisdetmi) a také Youtube kanál.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za
jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním
budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail:
lukasguryca@gmail.com.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto
účelů):

• poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji k
plnění smlouvy (marketingová propagace, zasílání online kurzu, výher v soutěžích)
• vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné
povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
• marketing – zasílání newsletterů, propagace

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte
využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem,
dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po
dobu 2 let od poslední objednávky nebo spolupráce.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2
let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.
• pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít
e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 2 let od
udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
• fotografická a video dokumentace – živé akce, rozhovory, reportáže

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu
k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.
Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce
zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám
jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší
služby.

K čemu cookies používáme

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba
pro optimální nastavení přehrávače videa.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají
zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich
stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google
Analytics. Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem musíte obrátit na
společnost Google.

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku
navštíví opakovaně x lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.
Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

K doručování relevantního obsahu našich stránek

Některá cookies využíváme také k tomu, abychom vám zobrazovali ty články, které by vás mohly
zajímat.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu
nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem
počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na
našich stránkách provozovány. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé.
My umožňujeme na některých stránkách umístění reklamy pro systémy vícero stran, např. systém
společnosti Google, Facebook, systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s.

Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na
stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Naše
společnost sama takový systém neprovozuje. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u
provozovatele systémů, kteří používají příslušná cookies.

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci vašeho
počítače nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného
obsahu na základě vaší geografické lokace.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde.

Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese
http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Měřící pixely

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové
stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z vašeho počítače,
například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence
cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke
sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání
našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a
reklamy.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové
stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies
můžete na svém počítači zakázat.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují
správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela
zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro
detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s
využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá
možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo
zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám
služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se
specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook, Google, Seznam, Sklik, Youtube.
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a
zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást
minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. Data zpracováváme výhradně v
Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí
Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv
využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: lukasguryca@gmail.com
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní
údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na
doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné
údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo
pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů
zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních
sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při
využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady
potřebuji alespoň 14 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to
budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje,
které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o
tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li náš zákazník na základě mého
oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém
zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru